Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

W dniu 15 maja 2020 ogłoszony został dokument precyzujący sposób przeprowadzenia tegorocznych egzaminów zewnętrznych, w tym: egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego. Dokument zawiera wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wytyczne dla uczniów naszej szkoły przystępujących do egzaminu ósmoklasisty wytyczne_przeprowadzanie_egzaminow

Pozostałe procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły (dezynfekcja rąk, jedna osoba w szatni, bezpieczny dystans 2 m od drugiej osoby itd.) pozostają nadal aktualne.

 

Konsultacje dla uczniów wszystkich klas od dnia. 01.06.2020 odbywają się w salach szkolnych zgodnie ze wszystkimi procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVIT-19.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy zgłosić się do wybranego nauczyciela, który wskaże dokładna godzinę spotkania.

Prosimy nie przychodzić bez wcześniejszego umówienia – takie spotkanie możliwe nie będzie, na teren szkoły mogą wchodzić o odpowiedniej godzinie tylko uczniowie zapisani na konsultacje .

harmonogram konsultacji znajduje się [kliknij link  konsultacje ]

Informujemy, że konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla ósmoklasistów odbywają się od 25 maja w wyznaczone dni. Bardzo prosimy przestrzegać harmonogramu, a o ewentualnych nieobecnościach osób zapisanych informować jak najwcześniej.

 

W naszej szkole 26 maja wszystkie mamy spotykały się na uroczystej akademii. Dzieci przygotowywały okolicznościowe wiersze i piosenki. W tym roku spotkanie w szkole jest niemożliwe. Jednak nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i przygotowali wirtualną akademię dla wszystkich mam.

1. Sprawozdania finansowe jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach za 2019 rok tj.:

  • Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
  • Rachunek zysków i strat jednostki
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki

2. Informacja dodatkowa jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach za 2019 rok

Gmina Wietrzychowice w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant na zakup sprzętu dla uczniów wietrzychowickiej szkoły.

Już od blisko dwóch miesięcy polskie szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Uczniowie, zamiast w szkolnych ławach, zasiadają przed monitorami komputerów. Jak się jednak okazało zaraz na początku wprowadzenia nauczania zdalnego, nie wszyscy posiadali odpowiedni sprzęt, na którym można było realizować podstawy programowe. Do nich właśnie skierowano pomoc w formie wypożyczenia komputerów umożliwiających naukę przez Internet.

Dzięki dofinansowaniu  z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  nasza szkoła na początku kwietnia została wyposażona w 21 nowych laptopów wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Projekt ten był odpowiedzią na trudną sytuację, w jakiej znalazło się szkolnictwo w czasie wprowadzenia w Polsce stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem.

Wójt Gminy Wietrzychowice, pan Tomasz Banek  wraz z dyrekcją szkoły oszacował zapotrzebowanie wśród uczniów na sprzęt do pracy zdalnej oraz  podjął odpowiednie działania mające zaspokoić potrzeby zgłaszane przez uczniów i rodziców do wychowawców klas. Dzięki temu uczniowie, którzy nie posiadali w domu laptopa lub komputera stacjonarnego albo z różnych przyczyn mieli do niego ograniczony dostęp, mogą w pełni uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Z ich opinii wynika, że zdecydowanie ułatwiło im to pracę w czasie zdalnych lekcji. Jak mówią, wcześniej  wykonywali zadania na własnych smatrfonach. Było to trudne z racji faktu, iż często nie posiadały one potrzebnych do pracy programów, ale przede wszystkim praca na nich była bardzo niewygodna – niewielkie rozmiary są atutem telefonu, jednak jeśli trzeba używać go jako narzędzia do czytania, pisania i wykonywania innych zadań, stają się poważną wadą. Uczniowie podkreślają również, iż praca na odpowiednim sprzęcie idzie znacznie szybciej i efektywniej, co  – mając na względzie higienę czasu spędzanego przed monitorem – jest niezmiernie istotne, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi.

Po zakończeniu stanu epidemii wypożyczony sprzęt wróci do szkoły i zostanie na wyposażeniu naszej placówki. Continue reading

W siódmej części zabawnika, Słowa ze słowa – KWARANTANNA – wzięło udział czworo uczniów. Aż 50 nowych wyrazów, rzeczowników pospolitych w Mianowniku liczby pojedynczej ułożył Gabriel Staśko z klasy 6a, ale pozostali: Karolina Lizak z klasy 5, Mateusz Lizak  i Karol Stryczek z klasy 8a stworzyli niewiele mniej. Najdłuższym wyrazem okazała się KARAWANA, która znalazła się we wszystkich pracach.

Gratuluję Gabrielowi kolejnego zwycięstwa a pozostałym uczniom dziękuję za zainteresowanie konkursem. Wszystkich zapraszam do następnej części.

  1. część ZABAWNIKA NA CZAS KWARANTANNY to po raz kolejny ukryte słowo, ale tym razem szukacie wyrazów, w których ukrył się KOT, np. masKOTka. Jak zwykle czekam na Wasze prace do wtorku – 19 maja. Wyrazy wysyłajcie na adres: iwonawojciechowska25@op.pl lub na prywatnego messengera.

Zapraszam do zabawy językiem polskim.

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.
Z tej okazji, wszystkim Paniom Pielęgniarkom i Panom Pielęgniarzom, wykonującym ten szlachetny zawód, składamy  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy na rzecz zdrowia i dobra pacjenta oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach

Continue reading

W konkursie wzięło udział jedynie 7 uczniów: Karolina Lizak , Hubert Magiera, Mateusz Lizak, Jakub Koziara, Michał Koziara, Norbert Bąk i Gabriel Staśko.

Jako symbole narodowe Polaków , obok tych przyjętych przez sejm, czyli godła, flagi i hymnu, zaproponowali: znak Solidarności, hasło Bóg, Honor i Ojczyzna, Dzwon Zygmunta, wzgórze Wawel oraz kotwicę, symbolizującą Polskę  Walczącą w czasie II wojny światowej.
Wszyscy otrzymają uwagi pozytywne z zachowania i słodki dodatek. Wyróżnienie w postaci oceny celującej z historii zdobył Norbert za animację o „ kotwicy”.

Iwona Wojciechowska.