Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach
 • mgr Jadwiga Łucarz – dyrektor szkoły, historia
 • mgr Monika Bochenek - Król -  wicedyrektor szkoły, język niemiecki, matematyka
 • mgr Anna Baliga – język angielski
 • mgr Elżbieta Biedrońska – język polski, 
 • mgr Krzysztof Biedroński - wf, biblioteka szkolna
 • mgr Mariusz Giża - wychowanie fizyczne
 • mgr Jolanta Gorla – matematyka, technika
 • mgr Lucja Kołaczyńska – matematyka, informatyka
 • mgr Monika Kosman - język polski, plastyka, muzyka
 • mgr Alicja Kozioł – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 • mgr Marzena Lis - edukacja wczesnoszkolna,  logopedia
 • ks. mgr Roman Łagosz - religia
 • mgr Katarzyna Nagórzańska – pedagog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • mgr Stanisław Nowak – wychowanie fizyczne
 • mgr Wiesława Nytko - wdż
 • mgr Celina Okręglicka – Kostrzewa – biblioteka
 • mgr Alina Panek – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 • mgr Agnieszka Para - przyroda, biologia, chemia, wos
 • mgr Anna Socha – język angielski
 • mgr Dorota Stokłosa - geografia, matematyka, świetlica
 • mgr Maria Iwona Wojciechowska - historia, świetlica