Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

Bez kategorii

W tym tygodniu proponuję zabawę w ukryte słowo. Trzeba znaleźć jak najwięcej wyrazów,  w których ukryło się słowo STO, np. historia Pamiętajcie tylko, żeby był to rzeczownik  w Mianowniku liczby pojedynczej.

Dla zwycięzcy nagroda, z flawanolami, oczywiście.

Rozwiązania przysyłajcie na adres mailowy iwonawojciechowska25@op.pl lub na stronę Świetlicy Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach.

Część 1. ZABAWNIKA NA CZAS KWARANTANNY wygrał Gabriel Staśko z klasy VI a. Ze słowa PRZEPROWADZKA utworzył 70 nowych wyrazów. Zobaczycie je po powrocie do szkoły,  w świetlicy szkolnej.

Nie możemy wychodzić z domów, ale możemy wykorzystać wolny czas na zabawę z językiem polskim. Proponuję wszystkim uczniom udział w konkursach językowych, których głównym celem jest umilenie czasu kwarantanny. Nagrody dla zwycięzców także będą. Gorąco zapraszam.

W każdym tygodniu kwarantanny na stronie internetowej szkoły pojawi się informacja o nowym konkursie z językiem polskim w roli bohatera. Na odpowiedzi czekam do poniedziałku, do godziny 12.00. Odpowiedzi, opatrzone imieniem, nazwiskiem i klasą, wysyłacie na adres: iwonawojciechowska25@op.pl Continue reading

Drodzy Rodzice.

W związku z epidemią koronawirusa wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej regulujące nauczanie zdalne. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca do 10 kwietnia. W trakcie zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych nauka ma być prowadzona na odległość.

Informujemy, że przez czas zawieszenia nauki w szkołach nauczyciele naszej szkoły prowadzą nauczanie zdalne.

Ze względu na fakt, iż według rozeznania, które zostało przeprowadzone wśród uczniów naszej szkoły, wielu z nich ma problem z łączem internetowym lub dostępem do komputera czy Internetu, nauka będzie polegała głównie na wysyłaniu materiałów lekcyjnych przez pocztę elektroniczną oraz komunikatory na portalach społecznościowych. Materiały przekazywane uczniom będą zawierały zarówno omówienie treści, jak i prezentacje, filmy wyjaśniające oraz  ćwiczenia utrwalające wiadomości.  Nauczyciele przygotowując materiały dołożą starań, by nie obciążać nadmiernie uczniów zajęciami, a także uwzględniać możliwości psychofizyczne dziecka.

Z racji tego, że nowe rozporządzenie nakłada na nauczycieli obowiązek monitorowania i oceny pracy uczniów, kontrolowana będzie systematyczność pracy, kontakt z nauczycielem oraz wykonanie zleconych prac.

Zdajemy sobie sprawę, że w wychowanie i edukację swoich dzieci wkładają Państwo mnóstwo wysiłku i energii. Nam również zależy na tym, by nasi uczniowie nabywali nowe wiadomości i umiejętności, jednakże przejście na zdalny system nauczania wymaga czasu i przyzwyczajenia.  Wierzymy, że mimo trudności, jakie się już pojawiły i pewnie jeszcze staną nam na drodze, jesteśmy w stanie sprostać postawionemu przed nami wyzwaniu. Prosimy jedynie o wsparcie, wyrozumiałość i cierpliwość , a w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości o kontakt z wychowawcą swojego dziecka.

Mając na uwadze dobro dzieci, ich zdrowie i bezpieczeństwo, zachowajmy spokój

i szczególną ostrożność.

Drodzy Uczniowie.

Ze względu na przedłużenie zawieszenia zajęć szkolnych do dnia 10.04.2020 r. i przejście na nauczanie zdalne, modyfikacjom uległ tygodniowy plan zajęć. Zmniejszona została ich ilość w taki sposób, by czas spędzony przed komputerem nie był zbyt długi. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami klikając w link plan-pracy