Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny w trybie stacjonarnym, w nieco innej niż dotychczas rzeczywistości. Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania naszej placówki w okresie pandemii. Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem: wytyczne-od-1-wrzesnia

Prosimy również o zapoznanie się z harmonogramem rozpoczęcia roku szkolnego:

 • 9. 00 – msza święta w kościele parafialnym w Wietrzychowicach (dowóz pod kościół według podanego rozkładu). Nauczyciele będą sprawować opiekę pod kościołem od godz. 8.00
 • Przejście pod opieką wychowawców do budynku szkoły.
 • 10. 00 – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:
 • I a – wychowawca – p. Alicja Kozioł – s. nr 9
 • I b – wychowawca – p. Anna Socha – s. nr 6
 • II – wychowawca – p. Marzena Lis – s. nr 3
 • III – wychowawca – p. Lucja Kołaczyńska – s. nr 10
 • IV – wychowawca – p. Krzysztof Biedroński – s. nr 16
 • V – wychowawca – p. Maria Wojciechowska – s. nr 18
 • VI – wychowawca – p. Jolanta Gorla – s. nr 15
 • VII a – wychowawca – p. Elżbieta Biedrońska – s. nr 13
 • VII b – wychowawca – p. Mariusz Giża – s. nr 14
 • VIII – wychowawca – p. Stanisław Nowak – s. nr 17

Uwaga!

 • Spotkania z wychowawcami potrwają ok. 45 minut, po skończonych spotkaniach uczniowie zostaną odwiezieni do domów.
 • Jeżeli dziecko nie skorzysta z dowożenia autobusem szkolnym, rodzice biorą odpowiedzialność za dziecko w drodze do szkoły i ze szkoły.
 • Rodzic bierze odpowiedzialność za dziecko w drodze na przystanek autobusowy i z przystanku.
 • Uczeń bez maseczki/przyłbicy nie zostanie wpuszczony do autobusu.
 • Rodzice/opiekunowie uczniów nie wchodzą na teren szkoły.
 • W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym wszystkich obowiązuje przestrzeganie środków ostrożności:
 • założenie maseczki/przyłbicy,
 • dezynfekcja rąk,
 • zachowanie dystansu społecznego.

przywozy-01-09-1