Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

Monthly Archives: Czerwiec 2020

W dniu 15 maja 2020 ogłoszony został dokument precyzujący sposób przeprowadzenia tegorocznych egzaminów zewnętrznych, w tym: egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego. Dokument zawiera wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wytyczne dla uczniów naszej szkoły przystępujących do egzaminu ósmoklasisty wytyczne_przeprowadzanie_egzaminow

Pozostałe procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły (dezynfekcja rąk, jedna osoba w szatni, bezpieczny dystans 2 m od drugiej osoby itd.) pozostają nadal aktualne.