Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

Na początku czerwca do naszej trafiła kolejna partia laptopów na kwotę 45 tysięcy złotych, nabyta dzięki programowi „Zdalna Szkoła Plus”, który jest kontynuacją poprzedniego wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. Tym razem zakupiony sprzęt zostanie użyczony najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych, liczących co najmniej troje dzieci.

To kolejne pieniądze unijne z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Jego uruchomienie zostało umożliwione dzięki zatwierdzeniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla programu Polska Cyfrowa

W zakresie dofinansowania zakupiono:

– tablety –  21 sztuk

– laptopy –  10 sztuk

– etui – 21 sztuk

– torby do laptopa – 10 sztuk

– mysz optyczna bezprzewodowa – 10 sztuk

W ramach dwóch edycji programu „Zdalna szkoła ” oraz „Zdalna szkoła Plus” udało się pozyskać środki finansowe w wysokości 90 tysięcy złotych.

laptopy