Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

Ekologia oznacza tyle, co zdrowe życie.

Taniej jest zdrowiej żyć niż się leczyć.”

Jan Kulczyk

22 kwietnia od kilkudziesięciu lat obchodzony jest Dzień Ziemi zwany tez Światowym Dniem Ziemi lub Międzynarodowym Dniem Ziemi. Prowadzone są w tym dniu akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy chcą uświadomić wszystkim nam, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.

Na co dzień sami możemy dbać o środowisko: oszczędzając wodę, energię elektryczną, segregując odpady. Segregowanie odpadów to jeden z najprostszych gestów na jaki możemy się zdobyć, aby świadomie troszczyć się o środowisko naturalne. Niby wiemy,                                 że segregowanie jest potrzebne, jednak badania pokazują, że nadal wiele osób unika sortowania śmieci jak to tylko możliwe. Najczęściej wynika to z naszego lenistwa, po prostu nam się nie chce. Inną wymówką jest brak wymiernych korzyści dla nas (nie płacą nam   za odpady segregowane) czy też wymówka, że nie ma miejsca w mieszkaniu na kilka plastikowych pojemników czy worków na odpady.

 

Z okazji dzisiejszego, ekologicznego święta, zachęcam Was do wzięcia udziału w krótkim quizie ekologicznym.

Sprawdzicie swoja wiedzę na temat ekologii a jeżeli czegoś nie będziecie wiedzieli                              to będziecie mieli okazję poszukać odpowiedzi w różnych dostępnych źródłach.

 

W każdym z 26-u zadań, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Wpisz numer zadania i literę, która według Ciebie jest prawidłową odpowiedzią                                a rozwiązanie  prześlij na messengera do pani Doroty. Masz czas do czwartku 23 kwietnia               do godziny 20.00

Wszyscy uczestnicy otrzymają pozytywne wpisy z zachowania a trzy pierwsze osoby, które nadeślą bezbłędne rozwiązania, otrzymają dodatkowo oceny cząstkowe z geografii. Powodzenia
Quiz ekologiczny

 

 1. Dzień Ziemi to święto ekologiczne obchodzone na świecie od roku:
 2. a) 1986
 3. b) 1970
 4. c) 1975

 

 1. Głównym celem akcji organizowanych w Dniu Ziemi jest:
 2. a) poprawa stanu powietrza na świecie
 3. b) promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie
 4. c) pozyskiwanie funduszy na poprawę stanu środowiska

 

 1. Tegoroczny Dzień Ziemi obchodzony jest pod hasłem:
 2. a) Dzieci segregują śmieci.
 3. b) Ratujmy nasz dom przed odpadami.
 4. c) Z energią zmieńmy źródła.

 

 1. Najstarszym parkiem narodowym na świecie jest:
 2. a) PN Wirunga w Afryce
 3. b) Yellowstone w Stanach Zjednoczonych
 4. c) PN Białowieski w Polsce

 

 1. Ile parków narodowych utworzono w Polsce:
 2. a) 23
 3. b) 24
 4. c) 19

 

 1. Największy park narodowy w Polsce nz rezerwatem Czerwone Bagno:
 2. a) Wielkopolski PN
 3. b) Kampinoski PN
 4. c) Biebrzański PN

 

 1. Recyklingiem nazywamy:
 2. a) zbieranie makulatury,
 3. b) powtórne wykorzystanie odpadów w celu wytworzenia nowego produktu,
 4. c) wyrzucanie odpadów.

 

8 Papier wyrzucamy do pojemnika w kolorze:

 1. a) żółtym,
 2. b) zielonym,
 3. c) niebieskim

 

 1. Metale i tworzywa sztuczne wyrzucamy do pojemników kolorze:
 2. a) zielonym,
 3. b) brązowym,
 4. c) żółtym.

 

 1. Odnawialne źródła energii to:
 2. a) woda, węgiel brunatny, ropa naftowa,
 3. b) energia słoneczna, energia wiatru i wody,
 4. c) biomasa, węgiel kamienny, energia geotermalna.

 

 1. Efekt cieplarniany jest spowodowany przez:
  a) dwutlenek siarki,
  b) dwutlenek węgla,
  c) freony.
 2. Geotermia to:
 3. a) energia pozyskiwana z promieniowania słonecznego,
 4. b) energia pozyskiwana w wyniku spalania produktów z produkcji rolnej
 5. c) energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią ziemi.
 6. ,,Zielonymi Płucami Ziemi” nazywamy:
 7. a) lasy w Kotlinie Konga w Afryce,
 8. b) Puszczę Amazońską w Ameryce Południowej,
 9. c) lasy tajgi na półkuli północnej.

 

 1. Polski park narodowy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to:
 2. a) Kampinoski,
  b) Tatrzański
  c) Białowieski.
 3. Greenpeace to:
 4. a) międzynarodowa organizacja działająca na rzecz środowiska naturalnego,
 5. b) organizacja działająca na rzecz zwierząt,
 6. c) fundusz działający a rzecz Dzieci.

 

 1. Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest park:
 2. a) Tatrzański
 3. b) Białowieski
 4. c) Ojcowski

 

 1. Kozica jest symbolem:
 2. a) Bieszczadzkiego PN
 3. b) Tatrzańskiego PN
 4. c) Karkonoskiego PN

 

 1. Pomnikiem przyrody może być:
 2. a) tyko drzewo, które ma więcej niż 100 lat,
 3. b) głaz narzutowy okazałych rozmiarów,
 4. c) tylko nieożywione elementy przyrody o szczególnej wartości przyrodniczej.

 

 1. Świstaki występują w parku:
 2. a) tatrzańskim
 3. b) bieszczadzkim
 4. c) solińskim.

 

 1. Największe wydmy możemy obserwować w parku narodowym:
 2. a) Solińskim PN
 3. b) Słowińskim PN
 4. c) Drawieńskim PN

 

 1. Szumy na Tanwi to inaczej:
 2. a) kaskady,
 3. b) zapadliska,
 4. c) wysokie klify.

 

 1. Zanieczyszczenia komunalne to:
 2. a) zanieczyszczenia wytwarzane przez mieszkańców wsi i miast,
 3. b) zanieczyszczenia wywarzane przez przemysł,
 4. c) zanieczyszczenia wytwarzane przez przemysł i rolnictwo.

 

 1. Postawą proekologiczną jest kąpiel:
 2. a) w wannie wypełnionej po brzegi,
 3. b) w wannie wypełnionej tylko częściowo,
 4. c) pod prysznicem.

 

 1. Idąc na zakupy należy zabierać ze sobą:
 2. a) reklamówkę,
 3. b) torbę wielokrotnego użytku,
 4. c) nic nie zabierać, tylko kupić reklamówkę w sklepie.

 

 1. Foliowa reklamówka może potrzebować na rozpad:
 2. a) 50 lat
 3. b) 300 lat
 4. c) 100 lat

 

 1. Ekologia to:
 2. a) nauka o funkcjonowaniu przyrody,
 3. b) nauka o wpływie przemysłu na środowisko przyrodnicze,
 4. c) nauka o wpływie przemysłu na zdrowie człowieka.

 

Dziękuję za udział