Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

Gmina Wietrzychowice w ramach projektu Zdalna Szkoła zakupiła 21 laptopów, z których korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach w czasie zdalnej nauki.  Zostaną one wypożyczone na czas epidemii i zdalnej nauki  dzieciom, których rodzice zgłaszali do nauczycieli brak komputera w domu lub problem ze sprzętem.

Zakupione laptopy będą wypożyczane uczniom po przerwie świątecznej. Rodzice, którzy zgłaszali brak komputera w domu, zostaną powiadomieni przez sekretariat szkolny o terminie zgłoszenia się do szkoły celem spisania umowy o wypożyczeniu. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zależy nam, by w czasie odbierania urządzeń nie było w budynku wielu osób, z tego względu prosimy, by spokojnie oczekiwać na informacje od pani sekretarki.