Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

W ramach projektu zawodowego Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II realizowanego w naszej szkole grupa uczniów odbyła wizyty zawodoznawcze: w Banku Rzemiosła Spółdzielczego w Krakowie z oddziałem w Wietrzychowicach oraz Pizzerii u Michała. Uczniowie zaznajomili się z tajnikami funkcjonowania placówki bankowej oraz kwalifikacjami i wymogami na poszczególne stanowiska pracy. W pizzerii zaś poznali realia prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zdiagnozowali poziom własnych predyspozycji do pracy w gastronomii samodzielnie wykonując pizzę.
Poza wizytami grupa uczniów cyklicznie uczęszcza na zajęcia z doradca zawodowym, podczas których poznaje charakterystykę zawodów i profesji, perspektywy lokalnego i krajowego rynku pracy oraz ścieżki dochodzenia do wybranych zawodów. Warsztaty uatrakcyjnione są: projekcjami filmów zawodowych, testami i ankietami zdolności i talentów; uczniowie mogą korzystać z bogatej biblioteki zgromadzonej przez doradę zawodowego.
W najbliższym czasie planowana jest wizyta w Telewizji Tarnowskiej i Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Katarzyna Nagórzańska