Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

W dniach 8-9 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w XXII Młodzieżowym Rajdzie Turystycznym Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej „Jak Oni w 1914 roku…”, organizowanym przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej pod patronatem wójtów obu gmin i przy współpracy Parafii, Radnych i Rady Sołeckiej oraz Druhów OSP z Kamionki Małej.  Łącznie zgłosiło się 18 drużyn, w tym 3  drużyny z naszej szkoły: Białe Orły – uczniowie klasy V, Deszczówki – uczniowie klasy VIII b oraz Miłki – uczniowie klasy VII, VIII a oraz dwie absolwentki Martyna Michniak i Patrycja Pasek.

Wędrówkę rozpoczęliśmy w piątek rano. Pod baczny okiem naszego przewodnika pana Jarosława Orła podążaliśmy trasą prowadzącą przez Mchówkę, Królówkę, Łąktę Dolną,  Rachowiec – Rajbrot, Bytomsko – Rozdziele w kierunku Żegocin. Odwiedziliśmy 7 cmentarzy, na których znajdują się mogiły żołnierze różnych armii, biorących udział w działaniach wojennych w czasie I Wojny Światowej. W każdym z tych miejsc pamięci zapaliliśmy znicze i odmówiliśmy krótką modlitwę w intencji poległych. Pan przewodnik zapoznał nas z historią miejsca oraz omówił walki, jakie toczyły się na danym terenie.

Punktem docelowym tego dnia było CKSiT w Żegocinie, gdzie na uczestników rajdu czekał gorący posiłek. Po krótkim odpoczynku uczestnicy wysłuchali poezji patriotycznej, pieśni legionowych i żołnierskich  w wykonaniu przedstawicieli każdej z drużyn oraz koncertu Orkiestry Dętej, działającej przy CKSiT w Żegocinie. Wszystkiemu uważnie przysłuchiwała się Komisja Konkursowa. Tak zakończył się pierwszy dzień rajdu.

W drugim dniu, zaraz po śniadaniu, uczestnicy rajdu wyruszyli pieszo z Żegociny  na cmentarz wojenny nr 357 w Kamionce Małej, pokonując trasę: Przyszłop, Wilczy Rynek, Przełęcz Rozdziele, Rozdziele Dolne. Ostatecznie na cmentarzu wojskowym na Jastrząbce razem z innymi drużynami i zaproszonymi gośćmi oraz okolicznymi mieszkańcami wszyscy wzięli udział w uroczystej mszy świętej w intencji  Ojczyzny. W czasie tej uroczystości zostały złożone wieńce konkursowe przedstawicieli drużyn, biorących udział w rajdzie oraz zaproszonych gości.

Ostatnim elementem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród wszystkim drużynom – laureatom konkursów. Nasze drużyny zajęły: III miejsce – Białe Orły oraz Miłki, zaś II miejsce – Deszczówki.