Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

30 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy I. W tej podniosłej chwili  najmłodszym towarzyszyli: wójt gminy, pan Tomasz Banek, licznie zgromadzeni rodzice, przedszkolaki z oddziału „0” oraz starsze koleżanki i koledzy ze szkoły.

Na wstępie pani dyrektor Jadwiga Łucarz powitała wszystkich zebranych na sali gimnastycznej, szczególnie serdeczne słowa kierując do uczniów czekających na pasowanie.

Uroczystość rozpoczęli drugoklasiści, którzy udzielili młodszym kolegom kilku cennych rad, jak postępować, żeby życie w szkole upływało bez większych zmartwień i kłopotów. Następnie pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne przy okazji udowadniając wszystkim, że talentów mają sporo.

Po części artystycznej nadszedł moment na najważniejszy punkt uroczystości – pasowanie na ucznia naszej szkoły. W podniosłej atmosferze pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami, godnie reprezentować szkołę, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

Na przyjemny nastrój dzisiejszej uroczystości niebagatelny wpływ miały liczne prezenty, którymi zostali obdarowani jej bohaterowie – otrzymali oni od swoich gości pożyteczne, kolorowe skarbonki, piękne książki oraz mnóstwo słodkości.

Pasowanie na ucznia tradycyjnie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców, którym serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tej ważnej dla dzieci uroczystości.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy. Niech szkolna rzeczywistość nie będzie dla Was szara i smutna, lecz barwna i wesoła 🙂