Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

W ramach kampanii „Bezpieczny dom-Szczęśliwa Rodzina”, realizowanej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach i Komisariatu Policji w Żabnie, podjęto następujące działania:

– w marcu 2019r. ogłoszono wśród uczniów klas 4-8 oraz oddziałów gimnazjalnych szkolny konkurs na hasło promujące kampanię, w ramach którego wyłoniono treść:” Bezpieczny Dom-Szczęśliwa Rodzina”

– od marca do maja 2019r. pedagog szkolna przeprowadziła warsztaty, rozmowy i pogadanki w klasach na temat przemocy w rodzinie; warsztaty odbywały się  w formie klasowo-lekcyjnej, wykorzystano dostępne filmy edukacyjne, materiały dostarczone przez GOPS oraz materiały policyjne, a także zasoby własne

– w marcu 2019r. ogłoszono wśród uczniów konkurs na ulotkę dotyczącą tematyki kampanijnej, informacje zamieszono również na stronie internetowej szkoły

– od marca do końca maja 2019r. przyjmowano prace uczniów w formie ulotek informacyjno-profilaktycznych  dotyczących z zjawiska przemocy w rodzinie; rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano ma czerwiec 2019r.

– podczas spotkania wywiadówkowego w dniu 4 kwietnia 2019r. rodzice zostali poinformowani o kampanii profilaktycznej, przekazano im także informacje dotyczące sposobów radzenia sobie z problemem/korzystania z instytucji pomocowych

– w dniu 2 czerwca 2019r., podczas Gminnego Dnia Dziecka,  opublikowano prace konkursowe uczniów w formie wystawy reprezentacyjnej

– w dniu 11 czerwca 2019r. zorganizowano uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na ulotkę kampanijną: prelekcję na temat zjawiska i form pomocowych wygłosił przedstawiciel Policji, wręczono uczniom nagrody ufundowane przez Policję oraz pedagoga szkolnego: I miejsce: Aleksandra Tryt, II miejsce: Anna Nowak i Martyna Wolańska, 3 miejsce: Michał i Jakub Koziara; nagrodę wyróżnienie wręczono Aleksandrze Mikina.

Wszystkie działania zaplanowane w ramach kampanii udało się przeprowadzić w sposób terminowy i  rzetelny. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w kampanii.

Katarzyna Nagórzańska