Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

17 października o godz. 16 w budynku gimnazjum w Miechowicach Wielkich spotkali się nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach oraz wszyscy Ci, którzy byli lub nadal są związani z gminną oświatą na czele z Wójtem Gminy Wietrzychowice, panem Tomaszem Bankiem. Gości powitała dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach, pani Jadwiga Łucarz, która wszystkim zgromadzonym złożyła serdeczne życzenia, podziękowała za codzienną pracę na rzecz uczniów oraz w krótkich słowach przedstawiła koleje nauczycielstwa polskiego.

Zgromadzeni goście obejrzeli humorystyczne scenki obrazujące szkolną rzeczywistość przygotowane na tę okoliczność przez uczniów klasy II b pod kierunkiem pani Moniki Bochenek – Król i pani Anny Sochy. Uczniowie złożyli nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia wielu sukcesów, radości z wykonywanej pracy i wdzięczności wychowanków oraz wręczyli przybyłym śliczne serduszka wykonane specjalnie na tę okazję przez gimnazjalistów.

Po części artystycznej głos zabrał wójt gminy, pan Tomasz Banek. Podziękował on nauczycielom za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Wyraził również radość z układającej się bardzo dobrze współpracy między szkołami a organem prowadzącym. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzył wszystkim wielu wspaniałych chwil obfitujących w piękne momenty, satysfakcji, świetnych efektów pracy dydaktycznej oraz wysokich wyników egzaminacyjnych.

Dzień Edukacji Narodowej to także bardzo dobra okazja do podsumowań, podziękowań i gratulacji. Przy okazji święta nauczyciele wyróżniający się w swojej pracy otrzymali nagrody z rąk wójta i dyrekcji ZSP Wietrzychowice.

Laureaci Nagrody Wójta:

Wanda Borowiec

Małgorzata Sieradzka

Maria Wilkosz

Michał Wolak

Laureaci Nagrody Dyrektora:

Krzysztof Biedroński

Monika Bochenek – Król

Stefan Czesak

Mariusz Giża

Jolanta Gorla

Zofia Gwóźdź

Lucja Kołaczyńska

Stanisław Magiera

Renata Nowak

Wiesława Nytko

Agnieszka Para

Paulina Prażuch

Wanda Sobota

Zenobia Szarwark

Rafał Wilkosz

Teresa Witaszek

Po części oficjalnej Pani dyrektor, Jadwiga Łucarz zaprosiła przybyłych gości na kawę, ciasteczko i pyszne przekąski.