Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach

Dziennik elektroniczny

Deklaracja dostępności

Rekrutacja 2021/2022

Plan lekcji

plan-lekcji

Harmonogram konsultacji

harm

Procedury

procedury

Procedury z COVIT-19

btn-covid-19

Projekt zdalna szkoła+

informator

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

zaj-dod

Dyżury nauczycieli

dyz

ZFŚS

zfss

Odblaskowa szkoła

odblaskowa

33-270 Wietrzychowice 64

Tel/faks: (14) 641 - 80 - 16

Email: sp@wietrzychowice.pl

bip_logof

herb

GMINA WIETRZYCHOWICE

gok

GOK

 

logo_kuratorium-1

 

Numer konta do wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wietrzychowicach

nr 10 8589 0006 0130 0389 2536 0002

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko DZIECKA/DZIECI korzystających z obiadów.

Uczniowie klas I-III, na specjalne zaproszenie Wójta Gminy Wietrzychowice – Tomasza Banka, udali się do tarnowskiego teatru.  Oglądali spektakl przygotowany i wyreżyserowany przez pracowników Urzędu Gminy Wietrzychowice pt.: Piękna i Bestia”. Główną rolę męską – Bestii – wspaniale odtwarzał sam wójt gminy, Tomasz Banek. W żeńską rolę, Belli czyli Pięknej wcieliła się wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – Monika Bochenek Król.  Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały wspaniałą grę aktorów, śledziły zmieniającą się scenografię. Wszystkich aktorów nagrodziły gromkimi brawami. Oczywiście były też pamiątkowe fotografie z aktorami. Ponieważ symbolem spektaklu jest róża, wszystkie dzieci otrzymały ciasteczka w kształcie róży.

Wyjazd do teatru był całkowicie darmowy, w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych Wójt Gminy zapewnił dzieciom przejazd autobusami, darmowe bilety w teatrze oraz słodki upominek.  Składamy serdeczne podziękowania za tak szczodry podarunek. Wszystkim aktorom gratulujemy perfekcyjnego opanowania roli i przeniesienia dzieci w inny, baśniowy świat.

Tak się bawiła 1 czerwca klasa 5!

Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice,

na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku,  31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie powracają do nauki w trybie stacjonarnym.

 

Organizacja pracy szkoły w dniach 31. 05. 2021 – 04. 06. 2021

  • od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie uczą się w trybie stacjonarnym (w szkole)
  • w dniu 01 czerwca z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas I – III wyjeżdżają do kina „Cinema 3D”. Uczniowie klas IV – VIII mają zajęcia zorganizowane w szkole.
  • Dni:  03 czerwca 2021 r. (Boże Ciało) oraz 04 czerwca 2021 r.  – są dniami wolnymi od nauki dla uczniów  klas I – VIII.
  • Świetlica szkolna  czynna będzie w godzinach: 7.00 – 14.45.

Prosimy o sprawdzenie dowozów dzieci do szkoły:

Przywóz „Janpol”: przywozy-janpol-31-05

Przywóz „Żaczek”: przywozy-zaczek-31-05

Odwóz „Janpol”: odwozyjanpol-najnowsze-07-06

Odwóz „Żaczek”: odwozy-zaczek-nowe-14-06

 

 W związku z podpisaniem umowy o przyznanie grantu w ramach projektu grantowego
 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek
oświatowych” w ramach 10  Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6
Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020MTA zakupiono 10 komputerów,
 które zostały już udostępnione uczniom w czasie zdalnej edukacji. 
plakatkom

OGŁOSZENIE

Przypominamy, że na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku,  17 maja 2021 r.  nauka w klasach IV – VIII prowadzona jest w systemie hybrydowym. Uczniowie klas I – III uczą się nadal w trybie stacjonarnym.

 

Organizacja nauki hybrydowej w klasach IV-VIII w dniach od 17 do 28 maja 2021 r.:

  • od 17 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r. w trybie stacjonarnym (w szkole) uczą się klasy: VII a,   VII b  i VIII.
  • w dniach 24 i 28 maja 2021 r. w/w klasy uczą się zdalnie z domu.
  • klasy IV – VI w dniach od 17 do 21 maja 2021 r.  uczą zdalnie z domu, zaś 24 i 28 maja 2021 r. uczą się stacjonarnie (w szkole).
  • Dni 25, 26 i  27 maja 2021 r. ze względu na przeprowadzany Egzamin Ósmoklasisty są dniami wolnymi od nauki dla uczniów  klas I – VII.
  • Świetlica szkolna  czynna będzie w godzinach: 7.00 – 14.45.

Przywóz „Janpol” przywozy-janpol-24-05

Przywóz „Janpol” egzamin przywozy-janpol-egzamin-osmoklasisty

Przywóz „Żaczek” przywozy-zaczek-24-05

Przywóz „Żaczek” egzamin przywozy-zaczek-egzamin-osmoklasisty

Odwóz „Janpol” odwozy-janpol-24-05

Odwóz „Żaczek” odwozy-zaczek-24-05

Od 17 maja br. rozpoczynamy stopniowy powrót do szkół – zaczynamy od nauki hybrydowej uczniów klas IV – VIII, natomiast od 31 maja br.  wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole.

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które poznaliśmy m.in. we wrześniu 2020 r.

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia: Continue reading